Login

Partneri

Nacionalni projekt poticanja čitanja kod učenika trećih razreda OŠ u RH

  • Category: Školske
  • Published: Monday, 27 May 2013 23:00
  • Written by librarian
  • Hits: 4508

Nacionalni projekt poticanja čitanja kod učenika trećih razreda OŠ u RH
"Čitamo mi, u obitelji svi"

"Zaboraviš li tri dana uzeti knjigu u ruke, tvoje će riječi izgubiti ljepotu." (kineska poslovica)

Uvod
U organizaciji Hrvatske mreže školskih knjižničara pokrenut je 2011. godine nacionalni projekt Čitamo mi, u obitelji svi, koji ima elemente školskog i razrednog projekta. Projekt je to na nivou države jer u njemu sudjeluje velik broj škola i njihovih knjižničara (2011./12. 124, a 2012./2013. 125 škola), koji suradnjom s više od 200 učitelja trećih razreda obuhvaćaju oko 5.000 učenika trećih razreda i 25.000 članova njihovih obitelji iz cijele Hrvatske. Školski je projekt jer obuhvaća zajednički rad učitelja i knjižničara s učenicima na promociji školske knjižnice i razvijanju tehnike čitanja kod učenika. I na kraju, razredni jer uključuje sudjelovanje svih učenika pojedinog trećeg razreda u zajedničkoj aktivnosti – čitanju.
Ciljevi
Cilj projekta je ukazati na važnost svladavanja tehnike čitanja kod učenika, važnost roditelja kao uzora u procesu čitanja i na važnost školske knjižnice kao informacijskog središta škole koja promiče kulturu čitanja. Nastoji se razviti kod učenika čitateljske navike, ljubav prema čitanju kao kvalitetnom načinu provođenja slobodnog vremena i interes za knjigu. Na privlačan i zanimljiv način djecu uključujemo u model čitanja radi razonode s ciljem razvoja tehnike (vještine) čitanja, koje su vrlo važne za njegovo daljnje cjeloživotno učenje. Roditeljima skrećemo pozornost na važnost svladavanja tehnike čitanja, motiviramo ih i upućujemo kako da pomognu svojoj djeci u svladavanju čitanja. Istodobno, senzibiliziramo ih za suradnju sa školom i knjižnicom i uključujemo ih u konkretne aktivnosti. Svaki knjižničar se afirma u svojoj lokalnoj i školskoj zajednici ojačavajući trokut obitelj – učenik – škola. Cilj mu je i nabava nelektirnih naslova za školske knjižnice po izuzetno povoljnim cijenama.
Zadaće knjižničara i voditelja projekta
Projekt poticanja obiteljskoga čitanja provodi se već drugu godinu zaredom prema unaprijed isplaniranim i vremenski točno određenim fazama. U svakoj školi sam školski knjižničar planira, provodi i vodi projekt, a na nacionalnoj razini paralelnom provedbom projekta širom Hrvatske koordinira glavna voditeljica projekta. Glavna voditeljica projekta osmišljava tijek aktivnosti; ostvaruje izravni kontakt s nakladnicima i prikuplja od njih ponude knjiga za naprtnjače; izrađuje i priprema za tiskanje bilježnicu dojmova i bedževe; dogovara suradnju s dobavljačem naprtnjača; surađuje s Povjerenstvom za odabir naslova u odabiru naslova za pojedine skupine knjiga; poziva kolege školske knjižničare da se prijave u projekt; distribuira upute svim prijavljenim knjižničarima za razgovor s ravnatelji(ca)ma svoje škole i učitelji(ca)ma trećih razreda i upute za razgovor s roditeljima učenika 3. razreda; prikuplja odabire knjiga za svaku školu pojedinačno, naručuje ih od nakladnika po sniženoj cijeni i distribuira zajedno s bilježnicama dojmova i naprtnjačama izravno na školu; predstavlja projekt na raznim skupovima (na Proljetnoj školi školskih knjižničara RH i dr.) i piše članke.
Školski knjižničari u projektu provode projekt u školi suradnjom s glavnom voditeljicom projekta, dobivajući od nje sve upute "korak po korak" kao i sve potrebne materijale tako da nema improvizacije. Prvo se prijavljuju na projekt. Zatim dobivaju upute za razgovor s ravnateljem, učiteljima trećih razreda i roditeljima. Održavaju roditeljski sastanak na kojem ih pozivaju na suradnju. Odabiru naslove knjiga za naprtnjaču za svaki razred birajući iz ponuđenih popisa skupina po jednu knjigu iz svake skupine, prema svojoj procjeni. Uz knjige naručuju i potreban broj knjižničnih naprtnjača (za svaki razred jednu). Za kupnju svih 8 knjiga u naprtnjačama knjižničari sami pronalaze sredstva (od samih osnivača škola, od strane škole, donacijom, roditeljskim novcima, samostalnim angažmanom). Bilježnice dojmova i bedževe dobivaju besplatno. Kad dobiju sav potrebni materijal za provedbu projekta (naprtnjače, bilježnice dojmova i knjige), uvode knjige u inventarnu knjigu knjižnice i zaštićuju ih od oštećivanja. Svi knjižničari uključeni u projekt zajedno, isti dan, započinju provedbu projekta u svojim trećim razredima. Prve naprtnjače 2011. krenule su u obitelji početkom drugog polugodišta, a ostale po dobivanju novca za kupnju knjiga. Tijekom šk. g. 2012./13. prve naprtnjače su počele "putovati" od učenika do učenika u dva navrata - u prosincu 2012. i u siječnju 2013. godine. Školski knjižničari su obavijestili lokalne medije, a voditelj projekta nacionalne. Većina medija izvijestila je o projektu, uključujući i HTV.
Školski knjižničar na kraju projekta knjige iz knjižnične naprtnjače stavlja na police knjižnice na ponovno čitanje. U završnoj fazi projekta pravi se izvješće, izrađuje evaluacija projekta provedbom ankete među roditeljima i učenicima koji su sudjelovali u projektu te izabire najljepši učenički dojam o čemu odlučuju sami školski knjižničari u provedbi projekta. Na kraju se dijele nagrade, pohvalnice i zahvalnice svim sudionicima.
O projektu
Projekt je osmišljen po načelu "putovanja" knjižnične naprtnjače od jednog do drugog učenika 3. razreda. Svakog petka jedan od učenika nosi knjižničnu naprtnjaču doma u obitelj. Knjižnična naprtnjača gostuje u obitelji učenika pet dana. U knjižničnoj naprtnjači nalazi se 8 isključivo novih i nelektirnih knjiga tako da svaka knjiga pokriva jednu od 8 različitih predmetnih skupina. Različitim skupinama pokrivena su različita područja za rekreativno čitanje: beletristika (poezija, proza i strip) i nebeletristika (popularno-znanstvena knjiga, priručnik za slobodno vrijeme, knjiga o povijesti i tradiciji, priručnik za odgoj djeteta); knjige za djecu i knjige za odrasle čitatelje. Izborom različitih knjiga skrećemo pozornost učenicima, i roditeljima da se u školskoj knjižnici nalazi mnoštvo knjiga iz različitih područja, a ne samo one za čitanje obvezne lektire. Roditelji i djeca određuju svaki dan barem 15 minuta ili pola sata za čitanje i razgledavanje knjiga iz naprtnjače na više načina. Važno je da se druže u intimnoj aktivnosti zajedničkog čitanja. Nakon pročitanih odlomaka prokomentiraju pročitano i skreću djeci pažnju na zanimljive i vrijedne dijelove. Svoje dojmove i zanimljivosti te lijepe doživljaje zajedničkog čitanja zapisuju u priloženu bilježnicu dojmova. Doživljaj obiteljskog čitanja i druženja mogu prikazati i crtežima ili fotografijom. Peti dan dijete svoju knjižničnu naprtnjaču nosi u školu i nekoliko minuta prezentira svom razredu, učitelju(ici) i knjižničaru(ki) svoje doživljaje i na taj način se uči usmenom izražavanju i potiče svoje razredne kolege na čitanje i izgradnju pozitivnog stava prema čitanju, izaziva njihovu radoznalost. Također se istodobnom cirkulacijom naprtnjače u više razreda i od jednog do drugog učenika stvara pozitivno i zdravo natjecateljsko ozračje.
Projekt je ovako osmišljen zato što učenici nižih razreda osnovne škole uče najprije oponašanjem, a sve do puberteta glavni su im uzori i autoriteti njihovi roditelji. Ako učenici u nižim razredima ne usvoje dovoljno dobro tehniku čitanja, kasnije je vrlo teško nadoknaditi propušteno te redovito imaju problema i s učenjem, a ne samo s čitanjem (lektire). Zainteresiranost djece za čitanjem naglo opada u 3. i 4. razredu, stoga u projektu sudjeluju upravo učenici trećih razreda i njihovi roditelji.
Rezultati projekta
Od 2.600 roditelja 2011./12. njih 64,68% su bili izrazito zadovoljni projektom, a 71% je reklo da ih je projekt uvjerio u važnost obiteljskog čitanja (čitanja s djecom i pred djecom). Na daljnje čitanje na obiteljski način, sudjelovanje u projektu je potaknulo 63,77% roditelja.
Sugestije, prijedlozi i primjedbe roditelja za provedbu istih i sličnih projekata su jako ohrabrujući: "Nadamo se da ćete u budućnosti biti adekvatno nagrađeni za vaš nesebični trud i rad i da se ovakvi i slični projekti neće morati volonterski izvoditi."; "Tek sad vidimo koliko je važno čitati i što nam sve naš knjižničar nudi i za što se sve zalaže u svojoj struci. Sve pohvale!"; "Poticanje djece da čitaju zajedno s roditeljima je odličan način realizacije projekta, jer je tada djeci zanimljivije čitati." I dojmovi učenika su jako pozitivni: "Tako smo svaku večer nešto svi skupa pročitali, jer preko dana imamo puno obaveza pa ne stignemo biti svi skupa. Mislim da su nas ove knjige još više zbližile ovih nekoliko večeri."; "Zadnju večer mi je mama prije spavanja čitala knjigu "Priča o jabukama". Uživala sam u maminom čitanju i dogovorile smo se da ćemo za vikend napraviti kolač od jabuka, jer me ova priča podsjetila na to." U mnogo slučajeva roditelji su na javnim mjestima zaustavljali knjižničare i čestitali im na provedbi projekta, ohrabrivali ih da projekt provode sa svim generacijama trećih razreda. Na mrežnim forumima su roditelji spominjali važnost čitanja u obitelji na temelju informacija koje su dobili od školskih knjižničara na roditeljskim sastancima vezanim uz projekt te samim sudjelovanjem u projektu.
Podupiratelji projekta
Projektu su dali potporu Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i u Zadru, Hrvatsko čitateljsko društvo, Društvo hrvatskih književnika, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo kulture, Agencija za odgoj i obrazovanje, a financijski su ga poduprli Pliva Hrvatska, PBZ Card te niz drugih donatora. Više o projektu možete saznati na mrežnoj stranici www.knjiznicari.hr/ruksak ili Facebook-stranici Čitamo mi, u obitelji svi: www.facebook.com/cmuos.
Zaključak
Doživimo li ovaj Projekt kao jedan od načina kako poboljšati cjelokupnu društvenu pismenost i čitalačku kulturu, onda će ovakva nastojanja postati obveza stručnih suradnika i učitelja, a ne entuzijazam i dobra volja. Veliku ulogu u promicanju obiteljskog čitanja imaju upravo školski knjižničari. Vjerujemo da će ovaj projekt potaknuti obiteljsko čitanje i motivirati roditelje za poticanje čitanja kod djece. I nadamo se da će zaživjeti i očvrsnuti tanke niti između obitelji i školstva te stvoriti kvalitetnije i bolje čitalačko društvo sada i ubuduće.

Dejana Kurtović, prof. i dipl. knjiž.
Knjižničarka IV. OŠ Bjelovar i voditeljica projekta ČMUOS 2012./2013. za RH
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.