Login

Partneri

Sastanak knjižnica zagrebačkog sveučilišta - Aleph ZAG

Sastanak knjižnica Sveučilišta u Zagrebu i znanstvenih instituta u integriranom knjižničnom sustavu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 30. ožujka 2011.

 .. 

Dnevni red:

1.       Uvodna riječ v.d. glavnog ravnatelja NSK, Dunje Seiter-Šverko

2.       Izvješće o aktivnostima projekta te izvješće o radu knjižnica

3.       Planovi rada za 2011.

4.       Razno

 

Zaključci

1.       V. d. glavnog ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Dunja Seiter-Šverko pozdravila je prisutne i istaknula značaj osnivanja integriranog knjižničnog sustava.

 

2.       D. Machala izvijestila je:

o         22. veljače 2011. potpisan Sporazum o suradnji između Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Sveučilišta u Zagrebu kojim Sveučilište u Zagrebu povjerava NSK poslove središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu i središta sveučilišnog knjižničnog sustava.

o        U oblikovanju Integriranog knjižničnog sustava sudjeluje 45 knjižnica iz sustava znanosti i visokog obrazovanja – 22 fakulteta sastavnica Sveučilišta u Zagrebu  (30 knjižnica) i 14 instituta (14 knjižnica).

o        Od početka produkcijskog rada, sustavu su se naknadno pridružile tri nove članice: Šumarski institut, Jastrebarsko, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje te Fakultet prometnih znanosti.

o        8. veljače 2011. uspješno je učinjen 2. produkcijski prijenos podataka za nove članice sustava.

o        Prema projektnom planu predviđen je još i 3. produkcijski prijenos za buduće nove članice. NSK će razmotriti mogućnost da se u okviru 3. produkcijskog prijenosa konvertiraju i zapisi onih knjižnica koje su u razdoblju od prvog eksporta pa do preuzimanja Alepha izradile više od 500 zapisa u starim sustavima.

o        Iz odobrenih sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH nabavljena su dva nova mrežna poslužitelja za potrebe integriranog knjižničnog sustava te je nabavljen i novi sustav za sigurnosnu pohranu.

o        U međuvremenu je učinjena nadogradnja inačice Alepha na verziju 2.20 te se intenzivno radi na poboljšanju funkcionalnosti rada tj. implementaciji svih pristiglih zahtjeva za doradom.

o        Prema odgovorima na upitnik o evaluaciji procesa implementacije opća ocjena uspješnosti projekta je 3,8  - najbolje je ocijenjena edukacija te organizacija, nešto lošije konverzija i tehnička podrška.

o        Pravne službe NSK i Sveučilišta u Zagrebu uz asistenciju Pravnog fakulteta radile su na oblikovanju završne verzije Sporazuma o uređenju odnosa između NSK i sudionika u sustavu (dokument je dostupan na portalu http://iks.nsk.hr/Aleph_ZAG/Sporazum). Usuglašena verzija Sporazuma predstavljena je i potvrđena na posljednjoj sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu. Sporazumi će se uputiti na adrese čelnika institucija na potpisivanje.

o        Po potpisivanju Sporazuma počinju i financijske obveze institucija prema knjižničnom sustavu. Financijske obveze ekvivalentne su broju licenci u upotrebi. Cijena participiranja: do 2 licence - 8.400 kn ili 700 kn mjesečno, za 3 do 5 licenci – godišnje iznosi 12.000 kn ili 1.000 kn mjesečno, te iznad 5 licenci godišnji iznos je 15.600 kn ili 1.300 kn mjesečno.

o        Po potpisivanju Sporazuma, preporuka svim sudionicima je da se prestaje s produkcijskim radom u starim knjižničnim ustavima i počinje isključivi rad u sustavu Aleph.

o        Stručni izvršni tim u NSK stoji na raspolaganju svim sudionicima sustava da se, prema prethodnom dogovoru, odazovu pozivu knjižnice i pomognu u prelasku na novi knjižnični program.

o        U okviru plana aktivnosti za 2011. godinu istaknuto je:

§         Rad na funkcionalnosti svih aspekta knjižničnog programa – u pripremi je organizacija funkcionalnog testiranja radnog sučelja i mrežnih kataloga Alepha za sve sudionike u sustavu. O vremenu i načinu testiranja sudionici će biti pravovremeno obaviješteni.

§         Slijedi organizacija migracije sustava na nove poslužitelje te se predviđa kratak prekid u redovnom radu Alepha (1 – 2 dana). Sudionici će pravovremeno biti obaviješteni o točnom datumu migracije.

§         Implementacija dodatnih računalnih programa: Međuknjižnična posudba, SFX i Primo

§         Organizacija konferencije korisnika sustava kao razmjena iskustava

 

3.       T. Krajna prezentirala je preliminarno izvješće o radu knjižnica Aleph ZAG u programu Aleph za period od siječnja – ožujka 2011 (u prilogu). Održana je redovna godišnja edukacija za članove sustava, orijentacijski i funkcionalni tečaj od 1.-18. ožujka 2011. Prema planu sljedeća edukacija održala bi se u rujnu 2011. Knjižnice koje aktivno rade u Alephu (Središnja medicinska knjižnica, Knjižnica Fakulteta strojarstva i brodogradnje) stoje na raspolaganju ostalim sudionicima kao ogledne knjižnice.

 

4.       T. Buzina izvijestila je o elementima dokumentna Struktura sustava i pravila za rad koji se nalazi na projektnom portalu http://iks.nsk.hr/interni_dokumenti/Aleph_ZAG/pravila_za_rad i koji će se sukladno razvoju sustava nadopunjavati.

 

5.       S. Sambolić najavio je preoblikovanje portala IKS te prezentirao novi dizajn i strukturu planiranog portala.

 

6.       B. Sudarević  je izvijestio da su za sve knjižnice sudionice sustava izrađene alias adrese mrežnih kataloga po modelu http://zag.nsk.hr/sigla_knjiznice, npr. http://zag.nsk.hr/fsb ili http://zag.nsk.hr/ihjj i td.

Testne baze dostupne su na adresi: http://zag.nsk.hr/sigla_knjiznice/test , npr. http://zag.nsk.hr/fsb/test

Mrežni katalozi knjižnica odražavaju fond isključivo knjižnice koju predstavljaju. Mrežni katalozi učinjeni su temeljem logičke baze za svaku od knjižnica sustava te filtriranjem pomoću own polja kako ne bi bilo ograničenja u fondu za koji nije izrađen holding, odnosno podatak o posjedovanju i primjerku. Adrese kataloga su aktivne i moguće ih je objaviti na mrežnim stranicama knjižnica sudionica.

 

7.       Sistemski knjižničari Marko Orešković i Boris Rončević predstavili su novi sustav za podršku korisnicima http://iks.nks.hr/podrska kao platformu na kojoj će se zaprimati svi korisnički zahtjevi, distribuirati odgovori te stvarati baza znanja integriranog knjižničnog sustava. Svim sudionicima poslat će se upute za korištenju sustava za podršku. Prisutni predstavnici Knjižnica naznačili su osobu/e za kontakt, a svi koji to nisu učinili, potrebno je na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. poslati ime i prezime, broj telefona i e-mail adresu djelatnika knjižnice koji će biti ovlašten prijavljivati zahtjeve na sustav za podršku.

8.       Izrađene su upute o nadogradnji konfiguracijskih datoteka za Aleph (u prilogu).

 

 

 

Bilješku sastavila:

Dijana Machala

v.d. voditeljice Projektnog tima za implementaciju