Login

Partneri

Tečaj CSSU: «Kolaboracijske tehnologije»

Tečaj CSSU: "Kolaboracijske tehnologije"

Sadržaj tečaja:

Web/digitalni programi za kolaboraciju

Organizacija virtualnih usluga za korisnike na daljinu

 

Organizator: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara

Vrijeme održavanja: 8.rujna 2009.(10:00-13:30)

Mjesto održavanja: NSK, elektronička učionica